Zdeněk Burian - Širým světem

18.06.2019

Tento článek je osobní reportáží z výstavy našeho proslulého a světově známého malíře Zdeňka Buriana, která se nyní koná do 30.6. 2019 v Obecním domě v Praze. Tak, jako mnoho dalších snílků
a dobrodružných duší vyrůstajících v naší malé zemi, provázela mě jeho tvorba od dětství a v podstatě byl Burian můj první výtvarný vzor a hrdina. Navštívit jeho výstavu bylo pro mě osobně přímo povinností.

Výstava je zaměřena především na jeho tvorbu v oblasti dobrodružné literatury. Je až k neuvěření, s jakou bravurou dokázal zobrazit exotické končiny a různé typy hrdinů, vezmeme li v úvahu v jaké nepříznivé době Burian žil a tvořil a to, že v podstatě nikdy tyto daleké kraje na vlastní oči nikdy neviděl. Jako milovník wild life artu a western artu žánrů, které v současné době prožívají ve Spojených státech renesanci mohu s jistotu prohlásit, že Burian se vyrovná současným výtvarným špičkám tohoto žánru. Jmenovitě např. Z.S. Liang, Dan Mielduch, Glen Dean, Kile Polzin, Jason Rich a mnoho a mnoho dalších.

Na výstavě jsou převážně k vidění jeho známé černobílé kvaše, které jsou naprosto bezkonkurenční. Rovněž jsou zde vystaveny i obrazy s volnou tématikou a naleznete zde i několik paleontologických rekonstrukcí. V tomto článku se nebudu zabývat životopisnými fakty mistra Buriana, jelikož informace o jeho životě jsou dostupné běžně na internetu, ale především se v popisu zaměřím na technické provedení jeho děl.Kvaše

Technika černobílého kvaše je pro Buriana samostatnou disciplínou, ve které nemá mistr dodnes konkurenci! Z hlediska barevné teorie využívá technika černobílého kvaše pouze valér, který je nosným vizuálním prvkem každého díla. Každý zkušený umělec ví, že tonalita a valér hrají klíčovou úlohu při tvorbě realistického uměleckého díla a jsou důležitější než vlastní lokální barva obrazovaného konkrétního předmětu. Velice zjednodušeně a laicky řečeno, divák i bez použití barev rozezná to co umělec na obraze ztvárnil. Burian mistrně využívá maximální dostupný potenciál a valérový rozsah v plné šíři a díky promyšlenému rozložení světel a stínů, designu tvarů a kompozice, jsou jeho černobílá díla bezkonkurenční!

Olejomalba

Mistr Burian pracoval především technikou alla prima, tedy technikou přímého malování. Stopy jeho štětce jsou uvolněné a energické, což vypovídá o skvěle zvládnuté technice malby. Podstatou přímé malby je zvládnutí kresby a malby současně. Při práci na obraze je nutné koordinovat vlastní formu a tvary (tedy kresbu) a zároveň atributy barvy, tedy měnit odstíny, sytost, valéry a teplotu barev.

Na detailu jedné z jeho známých maleb mamutů, která je na výstavě k vidění, je patrné téměř impresionistické ztvárnění motivu. Barevné kontrasty komplementárních (doplňkových) barev obohacují monotónní barevnost a způsobují jakési chvění v divákově oku. Na obrázku je vidět, že hnědá barva mamuta je obohacena o odvážné studené zelené a zeleno modré odstíny.

Na dalším obraze lze obdivovat rozsah pleťových tonů. Při pohledu z blízka je velice těžké určit, o kterou konkrétní barvu se jedná. Mistr použil pro práci barevné směsi s různou teplotou a odstínem o stejném nebo podobném valéru, které kladeny přes sebe tvoří uzavřený celek, jehož výsledkem je realistický pleťový odstín.

Výstava byla skutečným zážitkem, která mě doslova přenesla zpět do dětských let. Děkuji Zdeňkovi Burianovi za všechny krásné chvilky plné fantazií o dalekých exotických světech a dobrodružství.

Děkujeme Mistře!

Pro zajímavost, níže uvádím výčet některých webových stránek současných umělců, zabývajících se western artem stejně tak jako mistr Burian