Jak na obraze vytvořit iluzi hloubky 3

02.03.2019

V poslední části návodu jak vytvořit iluzi hloubky na obraze si představíme několik dalších pravidel, které pomohou v zobrazení třetího rozměru na obraze. Tyto pravidla již nemají takového významu jako předchozí kontrast nebo perspektiva, nicméně pro lepší dosažení iluze hloubky je dobré některé z následujících rovněž využít.

1. Hrany - mohou být ostré nebo měkké popř. se hrana ztrácí v jemném přechodu z oblasti světla do stínu. Obecně ostré hrany vystupují dopředu a rozostřené hrany ustupují dozadu. Z tohoto důvodu se především vyvarujte malbě ostrých hran v zadním plánu vašeho díla. Objekty nalézající se v zadním plánu obrazu vždy malujte rozostřené. Některé hrany mohou dokonce splynout i s pozadím.

2. Tloušťka barevné vrstvy - objekty , které se nalézají v předním plánu obrazu je nutné malovat pastozněji, než objekty v zadních plánech. Velký nános barvy v popředí, který vystupuje z plátna pomáhá dodat obrazu iluzi třetího rozměru. 

3. Vržené stíny - směr vrženého stínu zvýrazňuje perspektivu obrazu a v případě vhodně zvoleného osvětlení, ustupující vržený stín do zadního plánu tak ilustruje dojem prostoru za předměty, které stín vrhají.