Grisaille - Monochromatická podmalba

26.02.2019

Během výstavby klasického olejového obrazu, můžete narazit na několik druhů různých podmaleb. Každý druh podmalby má své opodstatnění a plní určitou funkci. V dnešním krátkém návodu si vysvětlíme, k čemu slouží monochromatická podmalba tzv. Grisaille.

Z francouzského gris ( šedý ) je výraz pro malbu vytvořenou převážně jednobarevně, většinou v odstínech neutrální šedi ( Mrtvá barva )

Tuto podmalbu využíváme jako přípravnou vrstvu pro následné nanášení barevných vrstev a lazur. Klíčovou funkci této podmalby nalezneme především v polostínech, kde může grisaille zůstat téměř odkryta ( prosvítající šedý tón způsobuje, že barvy mají nižší chroma a tím je simulován úbytek světla v polostínech), nebo přemalována pouze slabou lazurní vrstvou barvy.

Šedá podmalba je tedy přechodovým pojítkem mezi osvětlenou částí a zastíněnou částí modelu. Při malování grisaille se postupujte tak, že na osvětlené části se barva nanáší v pastózních vrstvách a ve stínech slabou lazurní vrstvou. Někteří umělci malující touto technikou využívají monochromatické barevné schéma jako konečnou fázi výstavby obrazu.